Trang chủ

Lịch sử môn chữa bịnh bằng N.L.V.T

Ghi danh xin trị bịnh

Chương trình huấn luyện chữa bịnh

Câu hỏi thường gặp


Tài liệu
tham khảo thêm:

Nghiện thuốc lá

Nghiện ma túy

Dị ứng (đường hô hấp)

Huyết áp cao

Giảm cân

Hói tóc

Tiểu đường

Suyễn

Bịnh nan y

Bịnh kinh niên

Thanh lọc và chữa trị về cảm xúc

Hôn mê

Aids (sida)

Ung thư

Tai biến mạch máu não (stroke)

Bại liệt

Bịnh tâm thần

Đồng tính luyến ái


Tài liệu tham khảo (tiếng Anh)

Nghiên cứu về tế bào ung thư da và da tái tạo

Nghiên cứu về aids/sida

Phương pháp hít thở và thể dục cổ truyền

Chứng nhận về y khoa và giáo duc

Các trung tâm U.E


Other languages

English page

Page Française

Página Española

AIDS & HIV (SIDA)
-----------

Các cuộc nghiên cứu sử dụng N.L.V.T. để trị bịnh AIDS (SIDA) cho thấy nhiều kết quả đáng khích lệ trong vòng 3 tuần lễ chữa trị.

  • Số lượng tế bàoCD4+ T lymphocyte được tăng nhiều ở 100% số người bịnh được nghiên cứu.

  • Những triệu chứng nhiễm bịnh vì hệ thống miễn nhiễm yếu đã biến mất trong tất cả bịnh nhân thuộc giai đoạn 1, 2, và 3.

  • 90% số bịnh nhân được nghiên cứu đã đi làm trở lại.

  • 75% những trường hợp trầm trọng đã thuyên giảm trong thời gian
    nghiên cứu.

  • N.L.V.T. dường như đã tái lập và bảo dưỡng hệ thống miễn nhiễm để chung sống hòa bình với vi khuẩn HIV. Nó không giết loạivi khuẩn đó mặc dầu thử nghiệm giới hạn cho thấy số lượng vi khuẩn có giảm xuống 30%.

Các thầy chữa bằng N.L.V.T. chỉ chuyên trị bịnh, không chuyên về nghiên cứu, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng các công cuộc nguyên cứu sâu rộng cần phải được các chuyên gia thực hiện để biết kết quả rỏ ràng hơn. Tuy nhiên, chúng tôi rất lấy làm khích lệ và vui mừng với những kết quả sơ khởi nầy. Bất cứ nhà nghiên cứu hoặc cơ quan nào muốn nhờ chúng tôi giúp đỡ trong những cuộc nghiên cứu sau nầy, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi

Đối với những bịnh khác, chúng tôi thường chỉ đề nghị người bịnh đi học cách tự chữa trị cho mình, riêng bịnh AIDS (SIDA), chúng tôi thấy rằng người bịnh phải đi học môn chữa bịnh bằng N.L.V.T. bởi vì cơ thể của họ một khi đã được khai mở Luân Xa sẽ có thể liên tục xử lý luồng năng lực đặc biệt nầy có hiệu quả hơn. Vả lại, hiện nay chúng tôi chưa thấy có phương cách nào tốt hơn để cơ thể chúng ta có thể ứng phó thường trực với loại vi khuẩn nầy. Xin xem mục "CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐỂ CHỮA BỊNH BẰNG N.L.V.T".

Nếu bạn yêu cầu chữa bịnh AIDS (SIDA), xin vui lòng đọc mục "THANH LỌC VÀ CHỮA TRỊ VỀ CẢM XÚC". Chúng tôi thật lòng tin rằng tất cả các bịnh nhân bị bịnh nan y và kinh niên đều phải được thanh lọc cảm xúc ít nhất hai tuần lễ. Trong khi Dòng chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ nầy, sự tham gia của bạn trong quá trình chữa trị rất là cần thiết.

Chúng tôi sẽ cập nhật hóa trang nầy sau khi bài nghiên cứu được dịch ra bằng tiếng Việt. Hiện tại chưa có khả năng, mong bạn cảmphiền đọc phần nghiên cứu bằng tiếng Anh. AIDS (SIDA).

 

Ghi danh xin trị bịnh

 

Trường hợp không có nơi để học N.L.V.T., tạm thời bạn có thể vào trang web dưới đây để học cách tự chữa trị cho mình: http://www.taivahien.com

 

CONTACT INFORMATION
-------------